Cichlidy

04.10.2008 15:28

Čeleď vrubozubcovití(cichlidy) zahrnuje ve většině případů ryby nádherně zbarvené nebo ryby, které se vyznačují nápadnou kresbou. Různé barevné formy mohou v některých případech dokonce existovat v rámci jednoho druhu(např.Cynotilapia afra). Tento jev se označuje jako polychromatismus.

      
       

Vědecké jméno druhově velmi početné čeledi je Cichlidae. Rozmanitost velikostí a tvarů je mezi cichlidami opravdu neobyčejná a stále znovu uvádí v úžas i zkušené akvaristy.

"Obři" mezi cichlidami dosahují délky zhruba 70-80cm, "trpaslíci" naopak sotva 3,5cm. Mimořádně odlišný může být i tvar těla různých druhů.

 

Většina cichlid má sice protáhlé tělo, ale i to může nabývat různých podob-od "normálně" protáhlé až po žižkovitou. Některé cichlidy mají tělo vysoké, někdy až diskovitě okrouhlé, jako třeba terčovci.

 

Čeleď vrubozubcovitých zahrnuje více než 1000 druhů. Je rozšířena v tropických a subtropických oblastech tří světadílů.

 

Afrika

Obrovské množství druhů včetně mimořádně zajímavých potravních specialistů se vyvinulo především v jezerech vychodoafrické Velké příkopové propadliny, jako jsou například Tanganika či Malawi. Kromě cichlid, které pravidelně spásají porosty řas na skalách, tam existují například i druhy živící se tím, že jiným rybám vytrhávají šupiny z těla. Mnohé rody,druhy a barevné formy cichlid pocházejí rovněž z jiných afrických jezer nebo třeba ze západoafrických řek(například Kongo).

 

Amerika

Nejdůležitější oblastí výskytu cichlid v této části světa je bezpochyby Amazonie. Kromě obrovského množství sladkovodních ryb jiných skupin zde žijí také četné mimořádně pestře zbarvené a i jinak zajímavé druhy cichlid. Jen málo druhů žije v subtropických oblastech Severní Ameriky, například v Texasu.

 

Asie

Tento obrovský světadíl není Cichlidám příliš zaslíben. Najdem zde všeho všudy dva druhy z rodu Etroplus a to v Přední Indii a na Srí Lance(Cejlon).

 

 

Teritorialita a trvalé páry

Pozorování z přírody naznačují, že zejména perlovky, akary a kančíci tvoří i v přírodě více méně stabilní páry. Spontánní výběr a obrana teritoria partnery stmeluje a po rozptýlení osamostatněných mláďat následuje zpravidla příprava na další tření. Pouze v případech,kdy je na lokalitě málo samců, tvoří se u párových cichlid harémové uspořádání.

 

Superagresivita

Zejména kančíci a akary se vyznačují tím, že ještě před pohlavním dospíváním se u nich dostavuje období tzv. Superagresivity. To znamená, že nejsilnější jedinec(ze kterého vyroste samec)napadá všechny ostatní ryby v celém objemu akvária. Určení pohlaví není u párových  teritoriálních cichlid vesměs dáno geneticky, nýbrž je podmíněno sociálním postavením a velikostí. Odstraníme-li nejsilnějšího jedince, vyroste z něho s největší pravděpodobností samec. Na jeho místo ve skupině však okamžitě nastoupí další. Budeme-li pokračovat, "vyrobíme" z deseti ryb spolehlivě devět samců a až u posledního jedince můžeme doufat v samici.

 

Nuda v akváriu

Cichlidy jsou velice inteligentní ryby, které spolu komunikují pohyby ploutví a těla, změnou barvy i vydáváním zvuků a pachů. Upravují si okolí a to z potřeby uspokojit teritoriální chování i z dlouhé chvíle. Čile se zajímají o dění v okolí akvária. Kolikrát se nám může zdát, že nás ryby pozorují….Některé cichlidy se dají doslova ochočit…můžeme je naučit příjmat potravu rovnou z ruky(Vrubozubec paví).

 

Tolerance

Samec toleruje další samice zpravidla lépe než samce. U samic tomu bývá právě naopak. Samice si vybírá samce zejména podle zbarvení, velikosti a také podle kvality teritoria. Rodina cichlid funguje podobně jako rodina lidská. Samice často organizuje život páru, což se samci občas nemusí líbit a může mezi nimi vzniknout konflikt. Proto je vhodné zařídit v akváriu úkryty, kam se může samice před samcem, který zrovna není v dobrém rozpoložení, schovat. Pár pak může ve své nádrži žít spokojeně mnoho let.

 
Tlamovci
Až na vyjímky se u tlamovců starají o potomstvo samičky(materiální tlamovci). Pár se uzavírá jen na dobu tření.
Maternální tlamovce je dobré chovat v hejnech,kde převažují samice nad samci, nebo je poměr samců a samic vyrovnán.
Do dalších vývojových linií tlamovců patří u cichlid biparentální(rodičovské) formy.
Do tlamy berou mláďata(nebo i nakladené jikry)oba rodiče.V péči se střídají a zdá se , že každému z nich jde o to, aby se o děti staral co nejméně. Zdárným příkladem takového rodiného soužití jsou některé druhy Jihoamerických Perleťovek(Geophagus steindachneri).
S tím, že se z větší části na tom podílí většinou samice, samec jen občas a stará se spíše o ochranu území.
 
 
Téma tlamovců v rybí říši je velice zajímavé. Proto bych rád věnoval příští článek právě této skupině ryb.

Informace jsem čerpal ze tří zdrojů:

  1. Z knihy Cichlidy(Georg Zurlo) 2. Z časopisu Akva tera fórum č.6/2005  3. To jsou mé vlastní zkušenosti s chovem těchto překrásných a inteligentních ryb.

Fotky použity z webu www.cichlid-forum.com

 

—————

Zpět