Pundamilia nyererei

31.01.2011 15:54

 

K napsání tohoto článku mě přimělo vám představit jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších ryb žijících v největším africkém jezeru Viktoria. Tento druh není ještě zcela zmapován a popsán v odborných kruzích. Jeho populace je stále předmětem vědeckého výzkumu. Ale i přes tato omezení se s tímto druhem můžeme setkat v nádržích některých úzce zaměřených biotopních akvaristů.


 

Pundamilia (Seehausen & Lippitsch 1998)

Pundamilia je odvozena ze swahilského pojmenování pro zebru, kvůli pruhování na bocích tohoto druhu. Příslušníci tohoto druhového zastoupení, kteří žijí v různých lokalitách Viktorína jezera, patří k nejkrásnějším zbarveným rybám vůbec. Pundamilie jsou primárně planktonožravé endemické druhy jezera Viktoria. Analýzy střevního obsahu běžně vykazují i zbytky hmyzu (Fermonem, 1998). Profil lebky je rovný nebo zakřivený. Venkovní řada zubů je tvořena vřetenovitým cylindrickými zuby. Pundamilie mají dvě až pět řad vnitřních zubů. Jikrné skvrny jsou častěji uspořádány ve skupinách jedné řady a neprotínají paprsky ploutví. Ve srovnání s ostatními Haplochromisy jsou tyto skvrny poměrně velké a jejich vnější obvody se dotýkají. Různé druhy rodu často nacházíme obývat stejné území. Tyto inbrední vztahy jsou dobře dokumentovány. Hlavní roli hraje rozlišení ve vizuálním rozpoznávání potenciálních partnerů. Kromě druhů Pundamilia macrocephala a Pundamilia sp. "Red head" se většina samic rodu Pundamilia zbarvením od sebe příliš neliší. Jedinci rodu Pundamilia dosahují průměrně délky kolem 12 cm. Výjimky se najdou, některé lokality jsou známé výskytem větších jedinců. Tyto výjimky (viz níže) dosahují i přes 15 cm. Budoucí revize rodu Pundamilia v budoucnu budou určitě zahrnovat množství nových druhů a variant, protože zatím byla popsána jen část.

 

  Samci Pundamilia jsou krásné zbarvení, zatímco samice jsou uhlově černé, světle hnědé či šedé s 5-7 vertikálními pruhy zdobící tělo. Pohlavní dimorfismus je slabě vyvinut, samci jsou snad o něco větší od samic.

 Druhy rodu Pundamilia obývají skalnaté pobřeží nikdy ne příliš vzdálené od úkrytů. Právě tyto úzké jeskyně a pukliny pomohly zástupcům tohoto rodu přežít od invazních ryb rodu- Oreochromis niloticus, které díky neuváženému činu vysadili domorodí obyvatele do jezera Viktorie.

 

Pundamilia nyererei (Witte-Maas & Witte, 1985) záliv Mwanza, Tanzania, jezero Victoria

 

Pojmenovaný na počest Julia Kambarage Nyerereho, prvního prezidenta Tanzanie, komplex Pundamilia nyererei zahrnuje některé z nejkrásnějších a nejzářivější zbarvených organismů jezera Viktorie. Populace jsou rozeznávány spíše na základě lokace, kde se nacházejí, než na základě společného druhového jména. Pravděpodobně jsou v rodě Pundamilia  nás čeká ještě hodně taxonomické práce s popisem všech druhů, poddruhů a lokálních variant. Identifikace jednotlivých P. nyererei je pro akvaristy velmi důležitá, protože všechny ryby tohoto rodu se budou mezi sebou křížit. Musíme udělat vše, co jen můžeme, abychom naše linie udrželi čisté. Pundamilia nyererei, podobně jako většina endemických ryb, je ohrožována četnými environmentálními a biotopovými změnami. Je možné, že o pár let již nebude kam chodit lovit divoké ryby, proto musíme dělat vše proto, abychom šířili jen čisté linie. Nikdy nemíchejte varianty tohoto druhu.

 

Pundamilia nyererei není velká ryba. Maximální délka je kolem 10 cm, samice jsou většinou o něco menší. Skoro všechny samice (Punadamilia) bez ohledu na lokalitu, vypadají podobně. Základní zbarvení je žlutohnědé s rovnými vertikálními pruhy. Ploutve jsou průhledné a bezbarvé, s náznaky modrého zbarvení na hřbetní ploutvi.  Popis soustřeďujeme na samce, protože barva a vzor jsou natolik jedinečné, že se podle nich dá přesně určit, o jakou variantu se jedná. Pundamilia mají téměř rovný sklon k čelu. Tlama obsahuje vícero řad zubů různě uspořádaných. Podél postranní čáry  mají P.n. malé, hluboko vsazené šupiny. Toto je velmi evidentní při srovnání s rybami rodu Paralabidochromis. Všichni samci druhu P.n. jsou živě zbarvení. Ve většině případů převažuje červená. V jižní části jezera Viktorie jsou omezeny na život v malých skalnatých zátokách a kapsách, kde se vyvíjely poměrně izolovaně. Jednoznačnou bariérou, která brání setkání různých druhů Pn je samozřejmě volná voda. Tyto ryby totiž obývají mělčiny, kde se živí převážně malými živočichy spojenými s růstem řas. Existují lokální populace daleko vzdálené od sebe s podobným zbarvením, ale je nepravděpodobné, že by pocházely ze společného předka. Spíše v tomto případě se jedná o paralelní evoluci.

 Při čtení popisu druhů pamatujte, že tato pozorování byly převážně provedeny na dominantních samcích v plném vybarvení tzv. svatebním šatu. Rozlišování je takto mnohem jednoznačnější. P.n. vykazuje individuálně změnu zbarvení podle nálady a také některé variace mezi jednotlivými rybami.

 

Python Island

 

Zbarvení těla:

Dominantní černý pruh na čele mezi očima. Žaberní oblouky jsou pigmentované černým vybarvením.Čtyři dominantní černé pruhy zdobí boky. Další černý pruh se nachází za žaberním obloukem, ale je natolik rozmazaný, že není nápadný na první pohled. Pruh je také zřetelný na ocasní ploutvi, ale opět není natolik výrazný jako zmíněné čtyři. Tučné pruhy se směrem k ocasu zeštíhlují na tenké linie. Hřbetní části těla jsou bledě oranžové. Žluté zbarvení dominuje mezi pruhy, ale je také doplněno černými skvrnami podél postranní čáry. Spodní část těla je černá. Oranžová barva hřbetu se rozprostírá přes ocasní ploutev, kde je zakončená výraznou konturou.

 

Zbarvení ploutví:

Hřbetní ploutev je světlounce modrá, skoro bílá, s náznaky oranžové v přední části. Směrem k ocasu bledne a je skoro průhledná. Anální ploutev je intenzivně zbarvená, svítivě modrá přecházející do červené. Zdobí ji 4-7 jikrných skvrn. Ocasní ploutev má jasně modré paprsky, které ke konci přecházejí do červené. Ocasní ploutev je ze 2 / 3 modrá a z 1 / 3 červená. Prsní ploutve jsou stejně černé jako spodní část těla.

 Python je jeden z mnoha ostrovů nacházejících se v zálivu Mwanza ve Viktorii. Každý ostrovní region má své vlastní varianty Pn Maximální velikost těchto pestrobarevných ryb je 10 cm s výjimkou ostrova Makobe. P.n. z Makobe dorůstají větších velikostí než ostatní varianty, samci až přes 13 cm. Podle Yvese Fermonem, známého ichtyologa, dorůstá Pn v akváriích do větších velikostí jako v přírodě. Obvykle spojujeme jednotlivé varianty P.n. s lokalitami, např.. P.n. Ruti Island je v akvaristice nabízena jako jediná definována varianta, ale v přírodě se v oblasti Ruti Island vyskytuje několik subpopulací s mírně odlišným zbarvením. Naše varianty spojujeme s importovanými populacemi z dob před zákazem importu ryb z Viktorie.

 Varianta Python Island je typickým zástupcem Pn Je to divoký druh. Samci tohoto druhu se mohou občas státi až hyper dominantními a pozabíjet tak všechny ostatní samce, které ohrožují jeho harém. Při chovu těchto ryb bychom měli dodržovat vysoký poměr samic vůči samcům. Samci budou terorizovat osamocené samice i jakékoliv jiné cichlidy, které považují za hrozbu. Jakmile se však vytvoří ustálené skupina, je to úžasný pohled. Samec bude hrát všemi barvami duhy, nejvíce nápadná je jasná oranžová. Nádrž by měla poskytovat množství jeskyní a úkrytů. To umožní samicím a subdominantním samcům ukrýt se před agresivitou alfa samce. Parametry vody se při dobré filtraci udržují snadno. Ideální je pH mezi 7,5 a 8,5, teplota mezi 23 a 29 ° C. Kvalitní vločkové krmivo, občas doplněné živou nebo mraženou proteinovou potravou (artemie, dafnie), jsou ideálním krmivem pro tyto všežravce.

 Zjistil jsem, že dobrým způsobem jak vytvořit chovnou skupinu je odchovávat jejich již od potěru. P.n. Python Island dosahuje pohlavní zralosti okolo 8 měsíců věku. Když se samci začnou vybarvovat, jsou tyto ryby pohlavně dospělé. Vzbudit zájem o výtěr není žádný problém. Samice produkují snůšku potěru každé tři měsíce. Při prvním výtěru mohou produkovat kolem deseti mladých, ale jak ryby porostou, zvětšuje se i množství mladých v každé snůšce. Samice v plné velikosti může nosit i 50 a více mladých. P.n. je mnohem plodnější v mládí. Dospělce je těžší přimět k rozmnožování. Tak jako u všech cichlid, čím větší nádrž, tím lépe, ale pro chov jednoho druhu je striktní dodržet minimální velikost nádrže mezi 250-300 litry vody.

 Odchov jubilejních stádií není nikterak složité.  Potěr odchovávat v prázdných 40 litrových nádržích s molitanovým filtrem. Krmíme rozdrcenými vločkami a cyklopem, dafniemi, artemií ,koretrou. Růst ryb není tak rychlý jako u ryb z jiných afrických jezer. Přírůstek je zhruba kolem 1 cm za měsíc.

 

Igombe Island

 

Zbarvení hlavy:

Hlava má jasně červené čelo, které postupně bledne do oranžové barvy směrem k zadním částem těla. Horní ret zdobí výrazný modrý pruh. Od spodní čelisti začíná černý pruh, který končí na vrchní části oka. Jediný tenký černý pruh se vine mezi očima.

Zbarvení těla:

Sedm širokých černých pruhů od okraje žaber po ocasní ploutve. Pruhy směrem k hřbetní ploutvi blednou. Břicho je čistě černé. Střední části těla jsou jasně žluté. Zadní část je oranžová a bledne do žluté barvy směrem k ocasu. Ocasní část je tmavá, téměř černá.

Zbarvení ploutví:

Zádová část začíná hned za žábrami. Ze dvou třetin je oranžová. Za prvním trnem začíná modrý pruh, který se směrem k ocasu mění na modrozelený. Zadní část hřbetní ploutve je zcela modrá bez náznaků oranžové. Řitní ploutvi je jasně modrá s 3-5 výraznými jikrnými skvrnami. Prsní ploutve jsou uhlově černé. Ocasní ploutev je průhledná, s nádechem do modra a nevýrazným červeným lemem na okrajích. Horní část hřbetní ploutve je světlejší než spodní, s nádechem do žluta.

 

Makobe Island

 

Zbarvení hlavy:

Horní a spodní ústa jsou lemovány světle modrými pruhy. Od konce úst, přes oči až po žábry jsou černá. Čelo je jasně červené. Mezi očima probíhají tenké černé pásy. Hrubý černý pruh probíhá kolem čela a bledne směrem k oku. Třetí Černý pruh probíhá po zadní části hlavy.

Zbarvení těla:

Pět výrazných hrubých černých pruhů probíhá po těle od břicha do 2 / 3 těla. Další pruh je za žaberními víčky, ale je zakryt černým zbarvením hlavy. Pruhování na ocasní stopce není výrazné, neboť část těla od začátku anální ploutve po ocasní je převážně černá. Jasně žluté znaky jsou evidentní podél postranní čáry. Vrch těla je stejně jasně zbarvený jako čelo. Jemné černé tečky probíhají směrem k hřbetní ploutvi od černých tělních pruhů. Černá barva z břicha se rozprostírá na zadní části těla a obaluje celý ocas ryby. Zbývá jen náznak červené na vrchní straně ocasní stopky.

Barva ploutví:

Hřbetní ploutev je jasně červená, stejně jako zádová část těla. Posledních pět paprsků je zbarvených do modra a ostře kontrastují se zbytkem červené ploutve. Ocas je celý červený s paprsky modré uprostřed ocasní ploutve. Anální ploutev je azurově modrá s oranžovou oblastí na prvních třech paprscích. Na konci anální ploutve jsou viditelné 3-7 jikrných  skvrn. Prsní ploutve jsou černé s prvními dvěma paprsky přesahujícími k ostatním.

 

Ruti Island

 

Zbarvení hlavy:

Ústa jsou lemována modrou, přičemž vrchní ústa jsou jasnější než dolní. Mezi očima probíhá tlustý tmavý pruh. Spodní polovina hlavy, pod spodní čelistí je černá. Nedefinovaný černý pruh probíhá pouze přes oči a čelní část hlavy. Vrch čela je oranžový.

Zbarvení těla:

Celá spodní část těla od konce čelisti, zasahujíc až po oči, je černá. Sedm černých pruhů dominuje na žlutém zbarvení těla. Žlutá přechází i na hřbetní ploutev. Černé pruhy jsou tlusté ¾ průběhu a ztenčují se v poslední čtvrtině směrem k hřbetní ploutvi. Pět pruhů je dominantních. Poslední dva směrem k ocasu nejsou tak výrazné zbarvenější. Spodní tři čtvrtiny ocasní části jsou černé, s oranžovou kolem postranní čáry.

Zbarvení ploutví:

Zadní ploutev má černý okraj na straně spojené s tělem. Přední 2 / 3 jsou jasně žluté. Zadní třetina je matně žlutá, přecházející až do průsvitné. Anální ploutev je stejně žlutá jako zádová, s přídí tmavší než zadní. Zadní část anální ploutve je ozdobena červenou. Nejjasnější a nejživější žlutá je uprostřed anální ploutve. Zadní část zdobí 3-6 jikrných skvrn. Ocasní ploutev začíná zcela černá a bledne až do průhledné s nevýrazným náznakem červené.

   

Anchor Island

 

Zbarvení hlavy:

Tento varianta P.n. je snadno rozpoznatelný podle prohnutého tvaru hlavy, který je ve srovnání s ostatními variantami mírně vydutá. Ústa jsou modro zeleně zabarvená. Spodní část hlavy je černá, oblast trupu je světlejší, téměř bílá. Jasně definovaná černá linie probíhá mezi očima. Horní 1 / 3 hlavy je červená a toto zbarvení se šíří i na tělo. Další černý pruh probíhá mezi očima dále na čelo.

Zbarvení těla:

Sedm vertikálních černých pruhů zdobí tělo. Pruhování je tak široké, že břicho této ryby se jeví jako čistě černé. Skvrny purpurově červené vystupují kolem pruhů a stávají se výraznějšími směrem k ocasní části.

Zbarvení ploutví:

Hřbetní je čistě červená, stejného odstínu jako hřbet. Anální a ocasní ploutve jsou teké červené. Tři až pět jikerných skvrn je lokalizovaných na konci anální ploutve. Dlouhé černé prsní ploutve vlají pod tělem.

Autor článku: Petr Birsák(pietro)

Některé informace do článku čerpány na webu https://www.cichlidae.com/

 

—————

Zpět


Diskusní téma: Pundamilia nyererei

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.